poistenie

 Havarijné poistenie  Zdravotné poistenie  Dôchodkové poistenie
poistenia
.
BEZPLATNA PORAĎOVŇA

○ KANCELÁRSKÝ SERVIS
○ ŽIVNOSTNÍCKE PRIHLÁSENIE V NEMECKU
○ POMOC PRI UZATVÁRANI POŽIADAVOK AKO SÚ:

◈ rodinné pridávky (tiež pre deti
   ktoré žijú na Slovensku aj v Čechách)
◈ s úradmi

○ PRACOVNÉ POVOLENIA
○ ZMLUVY, ÙČTY, UPOMIENKY
○ POSUDENIE PREKLADOV
○ REKLAMY
○ POISTENIA

◈ Havarijné poistenie
◈ Zdravotné poistenie od 63,80 Euro
◈ Dôchodkové poistenie
◈ Poistenie v domácnosti
◈ Poistenie na pracovisku
◈ Kapitálové životné poistenie
◈ Cestovné poistenie
◈ Poistenie detí a mládeže
◈ Poistenie podnikateľov
◈ Úrazové životné poistenie.


 UNTERNEHMENSBERATUNG
 Oľga Štofanová
 Fischerfeldstrasse 3
 60311 Frankfurt am Main

 Tel.: +49 6929729359
 Tel. : +49 2319920394
 Mobil: +49 163 7999922
 Fax: +49 32121267134